به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  
زمانبندی حذف و اضافه دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی بر اساس برنامه زمانبندی زیر نسبت به حذف و اضافه دروس به صورت اینترنتی از سامانه آموزشی مؤسسه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 اقدام نمایید
  |
  
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  

ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1396موسسه آموزش عالی کوشیار به استحضار می رساند مهلت ثبت نام تا روز پنج شنبه  بیست و سوم شهریور 1396 تمدید شد.

  |
  
به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.
  |
  

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به شرح زیر در موسسه آموزش عالی کوشیار برگزار می گردد از علاقمندان جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید.

خانم ساجده پور جعفر گیلاندهی دانشجوی رشته  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی به راهنمایی آقای محمد طالقانی و مشاوره آقای مراد رضایی دیزگاه  مورخ 1396/6/14  ساعت 11

  |
  
دانشجویان گرامی از روز سه شنبه مورخ 1396/6/21 لغایت پنج شنبه مورخ 1396/6/23 از ساعت 8 الی 24 با در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به انتخاب واحد نیمسال اول 97-1396 اقدام نمایید .
  |
  

دانشجویان گرامی جهت تمدید سنوات حداکثر تا تاریخ 1396/6/23 به واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایید .

تمدید سنوات در ترم پنجم :  فرم تمدید سنوات  را از قسمت دانلود فرم ها در یافت نموده و پس از تکمیل و تایید استاد راهنما و تسویه حساب با واحد مالی به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه نمایید .

تمدید سنوات در ترم ششم : فرم های کمیسیون موارد خاص از لینک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سایت مؤسسه قسمت فرم های آموزشی دریافت و پس از تکمیل به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه نمایید .

  |
  


  • ورود

  • دانلود دفترچه راهنمای مراحل نگارش پایان نامه


    Website Security Test